APPROX - APPVFD02LCD

Visor TPV Approx appVFD02LCD/ LCD/ USB

112,38 ¤  

PREMIER - TPM15TOUCHCAPB

Monitor TPV Premier TM-150 LED 15"/ Táctil

173,39 ¤  

PREMIER - TPM156TOUCHCAPB1

Monitor TPV Premier TM-156 V2 15.6"/ Táctil

186,83 ¤  

PREMIER - TM-170 LED PLATA

Monitor TPV Premier TM-170 17"/ Táctil

188,18 ¤  

10POS - TS-15IIFV

Monitor TPV 10POS TS-15IIFV 15"/ Táctil

192,59 ¤  

10POS - TS-17IIFV

Monitor TPV 10POS TS-17IIFV 17"/ Táctil

203,54 ¤  

10POS - TS-19IIFV

Monitor TPV 10POS TS-19IIFV 19"/ Táctil

223,35 ¤